Ortaokul

Öğrenmeyi Benimseyen, Bireysel Farklılıkları Dikkate Alan Bir Programdır. İbrahimarı okulları; eğitim ve öğretim ortamını, her bireyin farklı ilgi, yetenek, yeterlilik, hedef ve beklentileri, farklı alt yapıları olduğu gerçeğinden hareketle oluşturdu. Uygulanan eğitim programıyla öğrenciler, kendi öğrenme stillerinin ne olduğunun bilincine varırlar. Bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı öğrenirler.

Eğitim Öğretim Yaklaşımımız

İbrahimarı okullarında öğrenciler, Özgüveni yüksek ve iç disiplini gelişmiş, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişirler. Ulusal ve evrensel değerlere saygı duymayı öğrenirler. Sorumluluk bilinçleri gelişir. farklı kültür ve düşüncelere saygı duyarlar . Akademik alanda donanımlı,çok yönlü düşünen yaratıcı ve yapıcı bir birey olarak bir üst öğretim kademesine hazırlanırlar.

Yabancı Dil Eğitimlerimiz

İbrahimarı ortaokulu 5 ve 6 sınıf öğrencilerine yoğunlaştırılmış İngilizce programı sunar. Öğrencilerin okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmelerine katkı sunar.

Sanat Eğitimlerimiz

İbrahimarı okulları sanat türlerini, bu türlerin tarihsel gelişimini, sanatsal ifadenin gücünü öğrencilerine aktarırken onların yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve ideallerini cesaretlendirir, bireysel gelişimlerinin toplumumuzun kültürel ve estetik seviyesini yükseltmesine katkı yapmalarını amaçlar.

Spor Eğitimlerimiz

Beden Eğitimi derslerinde amaç , sporun öğrencilerin yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesini ;her öğrencinin spor yapmayı alışkanlık haline getirmesini ve tüm spor dallarını uygulayabilecek beceri ve teorik bilgiye sahip bir alt yapı kazanmasını sağlamaktır.

Rehberlik PDR Birimimiz

İbrahimarı okulları vizyonu ile doğru orantılı olarak çalışan rehberlik birimi, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için; her türlü çalışmada öğrenciyi merkez alan ve destekleyen, yaşadığı durumlarla ilgili yönlendirmelerde öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu hedefler “Gelişim Öğrenci Profili’ yle paralel bir çizgidedir. Buna göre, Gelişim öğrencisi;

 • Güçlü – zayıf yönlerinin ve kendi yeteneklerinin farkında olan ve kendini tüm özellikleriyle kabul eden,
 •  Akademik ve sosyal gelişim ile ilgili kararlar alıp, planlar yapabilen ve bunu hayata geçirmeye çalışan,
 •  Sorumluluk duygusu gelişmiş,
 •  Problem durumlar karşısında çözüme yönelik uzlaşmacı tavır sergileyebilen,
 •  Etkili iletişim becerilerine sahip,
 •  Kültürel ve evrensel değerleri sahiplenen ve çevresine duyarlı bireylerdir.

OKULUMUZ

İbrahimarı Ortaokulu müfredatı ve özgün eğitim modeli ile uzmanlaşmış özel bir okuldur. Kitlesel başarıda Gaziantep genelinde büyük başarılara imza atan okulumuz 5-6-7-8.Sınıf öğrencilerine hem okul derslerine hem de sınavlara en iyi şekilde hazırlamak için öğrencilere özel akademik öğrenme programı ile TAM GÜN eğitim verir.

KADRO

İbrahimarı Ortaokulunun deneyimli ve seçkin kadrosu her öğrencisini yakından takip eder. Öğretmenler sınıftaki her öğrenciyi dikkate alarak dersi anlatır. İşlenen konu tam olarak anlaşılıp kavranmadan yeni konuya geçilmez. Tüm dersler, etütler, ek çalışma programları, ödev takibi ve sınavlar seçkin öğretmen-yönetici kadrosu tarafından ciddiyetle yürütülür. Okulumuz eğitim disiplininden asla ödün vermez.
 

YAYINLAR

Okulumuzda dersler Milli Eğitim Bakanlığı kitapları ile birlikte yıllık plana göre hazırlanmış, okula uyarlanmış formatı olan konu anlatımlı setlerden ve modüler soru bankalarından işlenir.  İbrahimarı Ortaokulu, eğitim alanındaki tüm deneyim ve tecrübesini kaliteli  yayın gücüyle birleştirerek öğrencilerine en verimli hizmeti sunmayı amaçlamaktadır

SINAVLAR

Yazılı Sınavlar kendi öğretmenlerimiz  tarafından değerlendirilirken,  Kurum içerisinde yapılan Deneme Sınavları kurumumuzun Rehberlik hizmetleri tarafından  değerlendirilir. Böylece öğrencilerimiz her sınavda kendi değerlendirmesini yapabilmektedir.

ETÜT

Her gün düzenli olarak ögretmenlerimiz eşliginde ögrencilerimize etüt ortami sağlanır. Öğrencilerin eksik olduğu konular rehberlik servisi tarafından tespit edilip bire bir özel ders imkanı sağlanır ( bire bir dersler 40 dk dir). Her öğrenciye sene başında egitim koçu tayin edilir. Öğrenci koç öğretmeni tarafından takip edilir.

 

ÖDEVLER

Okulumuzda Öğrencinin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı Ödev çizelgesin de belirlenir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılır.

EĞİTSEL KULÜP ÇALIŞMALARI VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimize hem kendi görüş ve yeteneklerini ortaya koyabilecek hem de başkalarının katkılarını destekleyerek ve kabul ederek çalışabilme alışkanlığı kazandıracak planlı etkinlikler gerçekleştirilir. Öğrencilerimize ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri uygun fiziksel ortamı sağlıyoruz. Geleceğin liderleri olacak öğrencilerimiz; milli değerlerine sahip, kültürel farkındalıklarının bilincinde, kendilerine güvenen ve sosyal sorumluluk alabilen bireyler olarak okulumuzda eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

İbrahimarı Ortaokuluna Kayıt yaptıran Öğrencilerimizin Okul Müfredatı Haricinde Ayrıca Saat 15.30’dan 20.00’e Kadar Hafta İçi Her Gün Aşağıdaki Programdan Faydalanır. 

5.sınıf etüt programı
 • Haftalık 5 Saat Ders
 • Haftalık 5 Saat Etüt 
 • 21 Günde 1 Deneme Sınavı

 

6.sınıf etüt programı
 • Haftalık 5 Saat Ders
 • Haftalık 5 Saat Etüt 
 • 21 Günde 1 Deneme Sınavı

 

7.sınıf etüt programı
 • Haftalık 7 Saat Ders
 • Haftalık 16 Saat Etüt 
 • 15 Günde 1 Deneme Sınavı
 • Yılda 20 Saat Birebir Ders

 

.

8.sınıf etüt programı
 • Haftalık 12 Saat Ders
 • Haftalık 13 saat Etüt 
 • Haftalık 1 Deneme Sınavı
 • Yılda 40 Saat Birebir Ders